Leestijd: 8 minuten

Op deze pagina vind je visuals en tekeningen over crisismanagement en de brandweer. Alle tekeningen zijn gemaakt door Wendy Kiel. Heb je vragen over de visuals en tekeningen? Neem dan contact op via: info@rizoomes.nl

Je kunt me ook volgen op Twitter en Instragram: @kielwendy Of een connectie maken op LinkedIn

De tekeningen en visuals staan op alfabetische volgorde. Onderwerpen die voorbij komen zijn: antifragiel, beeldvorming, besluitvorming, BCM, commandovoering, complexiteit, veiligheid, human factor, institutionele crisis, leren van crises, strategisch crisismanagement, stress, terrorisme, toekomst crisismanagement, voorzitter crisisteam, WhatsApp crisismanagement.

A

B

Beeldvorming: Shared Situation Awareness
Gebaseerd op het artikel ‘Connecting the doos in counterterrorism: The consequences of communication setting for shared situation awareness and team performance’ van Valaker, Haerem, Bakken

Besluitvorming: Dunne versus Dikke BOB
Gebaseerd op blog van Ed Oomes

Besluitvorming: Dikke BOB
Gebaseerd op blog Ed Oomes

Besluitvorming: valkuilen
Gebaseerd op het boek ‘The heat of the moment’ van Sabrina Cohen-Hatton

Brandweer
Gebaseerd op presentatie van Steve de Blauwe

Brandweer
Gebaseerd op een presentatie van Dimi Vercammen tijdens het Congres Firefighter Mayday

Brandweer: stress
Gebaseerd op een presentatie van Pieter Maes tijdens het Congres Firefighter Mayday

Brandweer: het hart van een brandweermens
Gebaseerd op een presentatie van Eric Mol tijdens het Congres Firefighter Mayday

Brandweer
Brandweer en de darmok
Burgers
Burger in de crisis mind map
Business Continuity Management
In het boek ‘Adaptive Business Continuity’ beargumenteren David Lindstedt en Mark Amour dat het tijd is voor een nieuwe benadering m.b.t. BC. Voordat je kunt beginnen met een nieuwe benadering, moet je eerst een aantal zaken verwijderen (zie tekening). Vervolgens bespreken ze in hun boek ‘The Capability and Constraint Model of Recoverability’ als framework for Business Continuity. Ook komen the concepts and elements of the Adaptive Business Continuity Approach voorbij. Een boek met interessante invalshoeken.

C

Commandovoering: is een dialoog tussen goede bekenden
Gebaseerd op het blog van Ed Oomes
Complexiteit: de kenmerken van een complex vraagstuk
Gebaseerd op Cynefin model van Snowden

Complexiteit, hoe kun je een systeem minder complex maken?
Gebaseerd op het boek ‘Meltdown’ van Clearfield en Tilcsik

Complexiteit: leren van de signalen die het systeem afgeeft
Gebaseerd op het boek ‘Meltdown’ van Clearfield en Tilcsik

Crisis
Gebaseerd op het boek ‘Waarnemer, adviseur, beslisser’ van Uri Rosenthal

Crisismanagement: tips van Theodore Roosevelt
Gebaseerd op het boek ‘Leadership lessons for the Presidents for Turbulent Times’ van Goodwin
Wat moet een crisismanager kunnen?
Deze tekening is gebaseerd op het Handboek strategisch crisismanagement (Boin/Overdijk) en Rizoomes.nl

Crisismodderen
Gebaseerd op een blog van Ed Oomes

Cybergevolgbestrijding: opschalen

E

Eigen veiligheid: stel in afwijkende situaties 5 vragen aan jezelf
Gebaseerd op een blog van Ed Oomes

H

Human factor: Context is All
Gebaseerd op het boek: ‘Context is All’ van Sidney Dekker

Human Factor: Hindsight
Gebaseerd op het boek ‘The Field Guide to Understanding ‘Human Error’ van Sidney Dekker

Tekeningen en Visuals met een I

Institutionele crisis
Gebaseerd op het rapport ‘Institutioneel crisismanagement’ van Boin en Stavros
Gebaseerd op het rapport ‘Institutioneel crisismanagement’ van Boin en Stavros

Institutionele crisis: hoe manage je een institutionele crisis?
Gebaseerd op het rapport ‘Institutioneel crisismanagement’ van Boin & Stavros

L

Leren van crises: 9/11
Gebaseerd op het rapport dat Mc Kinsey heeft gemaakt.
Indrukwekkend interview met Joseph Pfeifer over hoe hij 9/11 ervaren heeft en welke lessen hij geleerd heeft. Leiderschap tijdens een crisis gaat niet alleen over command & control, maar over C5. Leading on 9/11 and Beyond – Joseph Pfeifer
De luchtverkeersleiding dacht op 9/11 niet meteen aan een kaping van Flight 11. Ze hadden geen signaal gekregen van de piloten over een kaping en de gedachte kwam niet bij hun op dat de kapers zelf zouden gaan vliegen. Ze gingen uit van het ‘oude beeld’ hoe een kaping zou verlopen. Deze tekening is gebaseerd op het boek: Fall and Rise, The story of 9/11 – Mitchell Zuckoff.

Leren van crises: aanslagen Londen op 7/7
Gebaseerd op het London resilience report
Dilemma’s orkaan Irma – rapport IFV

Leren van crises: Lessons of a mega-disaster Hurricane Katrina
Gebaseerd op het boek ‘Managing Hurricane Katrina, lessons from a megacrisis’ gemaakt door Arjen Boin, Christer Brown, and James A. Richardson

Lerende organisatie: elk ongeval heeft zijn eigen verhaal je moet het alleen nog zien te vinden
Gebaseerd op een blog van Ed Oomes

Lerende organisatie: considerations on the organization of learning
Engelse versie (zie vorige tekening)
Leren van crises: boekpresentatie lessen crises en mini-crises 2017

M

Afgelopen donderdag was ik aanwezig bij een interessante presentatie van Werner Overdijk en Menno van Duin over maatschappelijke ontwrichting. De volgende definitie werd gepresenteerd: ‘Maatschappelijke ontwrichting refereert aan een proces waarbij een relatief grote groep mensen in een gemeenschap bemerkt, vreest of tot de overtuiging komt dat de voorzieningen en/of diensten die voor hen van elementair belang zijn niet beschikbaar (zullen) zijn en vervolgens collectief hun dagelijks handelingsrepertoire aanpassen waardoor de situatie wordt bestendigd of zelfs verergert.’ Van de elementen die kunnen zorgen voor escalatie heb ik een tekening gemaakt (gebaseerd op de presentatie van Werner en Menno).

O

Onverwachte: 5 uitgangspunten om het onverwachte te managen
Gebaseerd op een blog van Ed Oomes

R

Risicomanagement: Stresstest
Gebaseerd op het boek ‘Antifragiel’ van Taleb

S

Samenwerken aan veiligheid
Gebaseerd op de landelijke conferentie samenwerken voor veiligheid (2019)
Situational awareness: de 3 niveaus
Gebaseerd op een blog van Ed Oomes
Strategisch Crisismanagement
Gebaseerd op het boek ‘Managing Hurricane Katrina, lessons from a megacrisis’ gemaakt door Arjen Boin, Christer Brown, and James A. Richardson
Met welke instrumenten ondersteun jij het strategisch crisisteam?
Strategisch crisismanagement
Stress
Gebaseerd op het rapport ‘Crew Resource Management, a positive change for the fire service’

Tekeningen en Visuals met een T

Terrorismegevolgbestrijding: realitycheck
Gebaseerd op een presentatie van Marco Zannoni
Terrorismegevolgbestrijding: aanslag Zaventem
Gebaseerd op televisie uitzending van Brandpunt op 29 maart 2016
Terrorismegevolgbestrijding
Aandachtspunten voor de brandweer bij Terrorismegevolgbestrijding

Crisis management in 2020 – 2030, gebaseerd op de artikelen: Strategic Foresight Initiatve – Fema, januari 2012 / Strategic Crisis Management – OECD Risk Management / Blog van Rizoomes over VUCA.
Gebaseerd op het artikel ‘A look to the future: emerging trends in crisis’, Crandall, Spillan (2010)

V

Voorzitter crisisteam: 3 rollen
Gebaseerd op het blog van Ed Oomes

W

Tekening gebaseerd op het boek De Ramp van Kees Slager

Weak signal, verandering van een patroon
Whatsapp crisismanagement
Gebaseerd op een blog van Ed Oomes