Wendy Kiel, 25 augustus 2018

Waarom slaat de ene tekening wel aan en worden mensen enthousiast? Terwijl een andere tekening nauwelijks aandacht krijgt? Dit zijn vragen die mij bezighouden bij het maken van mijn tekeningen.

Om mijn vaardigheden – qua snelheid van tekenen – te verbeteren, ben ik begonnen met het mee tekenen met programma’s op tv. Elke keer ben ik weer verrast hoeveel mensen reageren op een simpele zwart wit tekening. Neem bijvoorbeeld de tekening die ik in 2016 heb gemaakt over een uitzending van DWDD.

In 2016 heb ik tijdens de het college van DWDD over terrorisme deze tekening gemaakt. De analyse geeft aan dat deze tweet 59.857 weergaven had en er in totaal 2.780 interacties waren.

Het is geen indrukwekkende tekening qua vormgeving, er staan geen hele mooie tekeningen op en er wordt geen kleur gebruikt. Toch slaat het aan. Hoe werkt dit?

=> Speelt nabijheid een rol? Iets laten zien wat mensen op tv hebben gezien en dat ze meteen herkennen?
=> Het gaat niet om een perfecte tekening, maar om een simpele weergave van wat voorbij is gekomen. Kortom een simpele zwart-wit tekening is voldoende om kennis over te brengen?
=> Klopt het dat niet elke spreker zijn/haar verhaal gemakkelijk is weer te geven in een tekening?

Zonder een hele inhoudelijke analyse te maken die wetenschappelijk correct genoemd kan worden, vind ik het toch leuk om een korte analyse te maken van een aantal tekeningen die ik de afgelopen maand gemaakt heb (en die ik op Twitter heb gezet).

Dit jaar teken ik mee met de uitzendingen van Zomergasten 2018 (een uitzending is op zondagavond van 20.15 – 23.25 uur) . Tot nu toe heb ik mee getekend met drie afleveringen: Louis van Gaal, Marleen Stikker en Pieter Waterdrinker. Eens kijken wat een analyse van deze tekeningen en het drag op Twitter kan vertellen.

Zomergasten, Louis van Gaal (777.000 kijkers)

Tijdstip verzenden tweet: 21.42 uur, tijdens de uitzending van Zomergasten.
Aantal weergaven: 18.718
Interacties: 1.853

Tijdstip verzenden tweet: 23.07 uur, tijdens de uitzending van Zomergasten.
Aantal weergaven: 14.030
Interacties: 1.229

Zomergasten Marleen Stikker (244.000 kijkers)

Tijdstip verzenden tweet: 21.43 uur, tijdens de uitzending van Zomergasten.
Weergaven: 49.629
Interacties: 4.534

Tijdstip verzenden tweet: 22.40 uur, tijdens uitzending van Zomergasten
Weergaven: 4.276
Interacties: 444

Zomergasten, Pieter Waterdrinker (436.000 kijkers)

Tijdstip verzenden tweet: 22.29 uur, tijdens uitzending van Zomergasten
Weergaven: 7.076
Interacties: 4.534

Tijdstip verzenden tweet: 23.32, na uitzending van Zomergasten
Weergaven: 1.610
Interacties: 129

En dan nu een kleine doch oppervlakkige analyse:

Een paar conclusies:

  • Het aantal kijkers naar het programma zegt niets over het gedrag op Twitter (qua weergaven, retweets en likes). De ene doelgroep is actiever op Twitter dan een andere doelgroep.
  • De eerste tekening scoort overal beter dan de tweede. Snelheid is belangrijk, in het begin van het programma is de kijker het scherpst en de tekenaar waarschijnlijk ook 🙂 Daarnaast heeft dit misschien ook met de lengte en de opbouw van het programma te maken.
  • Op basis van bovenstaande analyse is het niet gemakkelijk te zeggen, maar ik merk dat nabijheid ook een rol speelt bij tekeningen. Als ik een tekening maak van iets dat mensen net gezien hebben, dan levert dit altijd veel meer reacties op dan ‘zomaar een tekening’.
  • Gezien het aantal reacties, kun je concluderen dat simpele zwart-wit tekeningen voldoende zijn om een boodschap over te brengen.
  • Voor mij was het lastig om Pieter Waterdrinker zijn verhaal in een tekening te vangen. Wellicht was ik minder scherp of was het dat hij vooral veel ‘uitspraken’ deed en minder een samenhangend verhaal met een duidelijk doel had (bij Marleen was duidelijk dat ze met een doel kwam, een beeld dat ze over wilde dragen). Dat maakt zijn verhaal niet beter of slechter, het leert mij dat niet alle verhalen gemakkelijk in een tekening zijn te vangen.

Conclusie: je kunt simpele zwart-wit tekeningen gebruiken om een boodschap over te brengen (het hoeven geen kunstwerken te zijn), maar je moet wel opletten dat het een verhaal is waarbij je een tekening kunt maken. De tekening moet aansluiten bij je doelgroep en op het juiste moment gemaakt worden (eigenlijk in nabijheid van je doelgroep).

Als je meer tekeningen wilt zien, check mijn portfolio.