Leestijd: 2 minuten

Tuut tuut tuut, de groeten van Ruud? Nee, beste lezers, juffrouw Mier. U weet wel, het altijd bezige insect met het instabiele humeur. Eigenlijk zou ik deze maand iets geschreven hebben over de Arbeidsinspectie (A.I.). Laatst was ik namelijk ‘s nachts bij een incident, samen met de autospuit van het J.v.Schaffelaarplantsoen, waarbij eigenlijk de A.I. gewenst was. Of niet? Na telefonisch contact met een hoofdinspecteur bleek de A.I. niet geheel overtuigd te zijn van hun nut ter plaatse. Ze kwamen dus niet, maar afgesproken werd om binnenkort eens te praten over elkaars verwachtingen in de toekomst. Zo gezegd, zo gebeld, maar drukdrukdrukdruk bij de inspectie en deadline bij het bulletin, dus volgende keer, dus nu snelsnelsnelsnel wat anders, maar wat dan, aaahhh stress.

Stress is op zichzelf niet slecht. Een lichte vorm van stress is zelfs gewenst om topprestaties te leveren. Het brengt het lichaam in een vorm van paraatheid, verhoogt de adrenalinespiegel, de waakzaamheid en het concentratievermogen, de spieren spannen zich. Kortom, men is klaar voor vechten of vluchten, bijzonder handig in de prehistorie. Tegenwoordig is het nut van vechten of vluchten minder duidelijk. Het afslaan van uw baas zal uiteindelijk een averechts effect op de stressbeleving veroorzaken, en weglopen uit de vergaderzaal heeft alleen in films een happy end. Stress is vaak psychisch en wordt niet gevolgd door een fysieke inspanning. Het is deze fysieke inspanning die de adrenalinespiegel weer op normaal niveau brengt. Het ontbreken van lichamelijke inspanning houdt de spanning lang in stand. Ontspanning zal pas na geruime tijd optreden. Als er voor de ontspanning weer een nieuwe stressreactie ontstaat, dan kunnen deze reacties bij elkaar opgeteld uiteindelijk leiden tot overspanning. Franse onderzoekers stelden een stress-schaal op, waarbij aan verschillende gebeurtenissen een hoeveelheid punten wordt toegekend. Opvallend is daarbij dat ook leuke gebeurtenissen stress opleveren, die door elkaar kunnen gaan lopen met minder leuke zaken. Zo levert ontslag in de buurt van uw eerste huwelijk 420 stresspunten op, bijna evenveel als een gijzeling.

Een paar voorbeelden: Gijzeling: 450; Overlijden van partner: 380; Faillissement: 360; Gevangenisstraf: 290; Ongeval met WAO: 260; Ontslag: 220; Eerste huwelijk: 200; Ernstige ziekte van kind of partner: 170; Nieuwe baan na 10 maanden zonder werk: 150; Geboorte van je kind: 140; Tweede huwelijk: 130; Verschiedene echtelijke ruzies in een week: 130; Verscheidene liefdesrelaties tegelijk: 100; Stoppen met roken: 90. Als u in één keer 500 punten scoort, dan is het tijd om wat afstand te nemen, bijvoorbeeld door middel van een vakantie.

Als u in een jaar tijd meer dan 1000 punten scoort, dan is het tijd voor bezinning: wat is de oorzaak van de stress, moet ik meer afstand nemen, minder werken, minder ruzie maken, ander werk zoeken, misschien toch maar weer gaan roken (scheelt toch 90 punten). Kortom, u moet even over uzelf nadenken en actie ondernemen. Mocht blijken dat u er niet uitkomt, dan raad ik u aan te praten met vrienden, met de huisarts, de bedrijfsarts of een boek van prof. dr. Diekstra te lezen.

Tot slot een relativering: scoort u meer dan 1000 punten, maar voelt u zich prima? Niets aan de hand, oogjes dicht en snaveltjes toe.