Ed Oomes, 7 oktober 2015

De vier veiligheidsregio’s uit Noord Holland werken op een aantal gebieden samen onder de naam Noord West 4, ook wel afgekort als NW4. Eén van die samenwerkingsgebieden betreft het onderzoek naar de autospuit (AS) van de toekomst. Hoe zou een nieuwe generatie voertuigen er uit moeten zien? En eerlijk gezegd, nu ik dit zo opschrijf weet ik niet 100% zeker meer of ze letterlijk op zoek zijn naar een AS. Dat heb ik er van gemaakt, AS: een voertuig (auto) die iets aanbrengt ergens op (spuit). Want zo algemeen wilde ik het zelf houden: een auto die spuit. En of daar een tank bij moet, een meesturende achteras of een Compressed Air Foam System (CAFS) monitor was geen onderdeel van mijn overwegingen. Daarover zo meer.

Nog even terug naar de werkgroep van NW4. Wat zij doen is met veel mensen praten over ontwikkelingen in het vakgebied en in de techniek. En ze vragen of mensen iets willen komen vertellen over hun idee bij het brandweervoertuig van de toekomst. Ze laten zich inspireren en informeren. Ik vind het een elegante manier van werken waar ik graag een steentje aan bij heb willen dragen. De presentatie die de basis was voor het gesprek met de werkgroep, eind september 2015, kun je in de link hier onder terug vinden.

Spletsj! Overwegingen bij een Autospuit.

Ter Apel 1893Brandweer Ter Apel krijgt een nieuwe autospuit, 1923.

Het is wel goed om nog een korte toelichting op Spletsj! te geven. Eigenlijk zou je niet moeten beginnen met een discussie over materieel en materiaal, maar met een discussie over de positie van de brandweer in de maatschappij en de taken die daar bij horen. Dat leidt idealiter tot een strategische positionering van de brandweer waar een aantal taken uit voort komen, gebaseerd op de criteria voorzienbaarheid, bestrijdbaarheid en proportionaliteit. Ik schreef er eerder in dit blog over.

Die taken moet je verder analyseren naar activiteiten en werkwijzen. Daar kun je vervolgens een functionele specificatie van een voertuig uit afleiden. En daar maak je dan weer een programma van eisen van, een PvE. Zover ben ik niet gegaan. Ik heb wel gekeken naar een aantal maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de exponentiële groei van technologie door informatisering en wat dat betekent als je 10 jaar vooruit wil kijken. En ik constateer dat door het succes van brandpreventieve voorzieningen het aantal (dagelijkse) standaardbranden afneemt en de afwijkende branden de norm gaan worden. Dat is een zuivere paradox: de afwijkingen vormen straks de standaard. Rulebased gedrag moet een skill worden. Wat betekent dat voor de sturingsdriehoek? Nog belangrijker: wat betekent dat voor de functionaliteit van een autospuit?

Rotterdam Rijnmond HistorieDe roemruchte Ahrens Fox uit Rotterdam deed dienst tussen 1927 en 1971

Wat heb ik dan wel gedaan? Ik heb de tijdlijn van @brandweercanon uitgeplozen naar betekenisvolle incidenten en die op een rijtje gezet. Met steeds de vraag: als je zo’n klus krijgt, wat wil je dan dat de eerste autospuit gaat doen? En wat betekent dat voor de functionaliteit? En wat betekent dat dan weer voor opleiding, training en bezetting? Daaraan gekoppeld hangt natuurlijk het vraagstuk van opschaling: gaan we alleen opschalen met meer van hetzelfde, zoals nu feitelijk het geval is? Of gaan we ook kwalitatief opschalen, dat wil zeggen, komen er meer specialistische voertuigen bij? En wat betekent dat dan weer? Enfin, ik zou zeggen, kijk zelf eens naar Spletsj! Overwegingen bij een Autospuit en vul het aan met de eigen ervaringen en gedachten. Waarna ik u wil achterlaten met de volgende intuïtiepomp:

Als er haast is en er moet snel worden ingegrepen in de inmiddels gestandaardiseerde afwijking, heeft u dan liever een Zwitsers zakmes of een Opinel?

Zwitsers zakmesOpinel