Leestijd: < 1 minuten

In de Brand & Brandweer van januari 2015 heeft een artikel gestaan over de Brandweercanon. Lees hier het artikel: BenB 2015-01 Brandweercanon 

25 oktober 2014 heeft in de Leeuwarder Courant een artikel gestaan over het hoofdstuk dat Ed en Wendy hebben geschreven in het boek ‘Lessen uit crises en mini-crises 2013‘.

Wendy is samen met Paul Verlaan geïnterviewd voor de Brand & Brandweer (oktober 2014) over het landelijk Ondersteuningsteam Brandweer (OTB). In deze Brand & Brandweer staat ook een stukje over de workshop Impactgebied van een incident die Ed en Wendy hebben gegeven tijdens de incidentonderzoeksdag.

3 Oktober 2014 hebben Wendy en Ed, samen met Gerard Bouwmeester en Gerard Koppers de Masterclass Brandweercanon gegeven op het Brandweercongres. Op de site van Brandweer Nederland is een artikel over deze masterclass gezet.

Op 19 september 2014 hebben Ed en Wendy bij de incidentonderzoeksdag een workshop gegeven over het impactgebied. Van deze dag is een verslag gemaakt en op de site van Brandweer Nederland gezet.

Anton Slofstra besteed in het voorwoord van het personeelsmagazine (september 2014) van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid aandacht aan het eierwekkermoment en aan Rizoomes.

Wendy is samen met Ricardo Weewer geïnterviewd voor de Brand & Brandweer (september 2014) over de Leerarena Leeuwarden en leerarena’s in het algemeen.

Tijdens de afscheidsreceptie van Johan Postma (maart 2014) heeft Ed een presentatie gegeven over het instrument leerarena. De Leeuwarder Courant heeft hierover een artikel geschreven.

Tijdens het congres over Human Factors van de Veiligheidsregio Kennemerland (maart 2013) heeft Ed de presentatie ‘Aan je haren uit het moeras; human factors in de brandweerdoctrine’ gegeven. Het Haarlems Dagblad heeft een artikel over dit congres geschreven.