Actuele publicaties
Op 7 oktober 2014 is het boek ‘Lessen uit crises en mini-crises 2013’ verschenen. We hebben een hoofdstuk in dit boek geschreven over de brand aan De Kelders in Leeuwarden. In dit hoofdstuk geven we een toelichting op het Integraal Incidentmanagementmodel (zie afbeelding hieronder). Het boek kun je hier downloaden.

storybuilding

In de laatste uitgave van het blad Grip 4 (15 februari 2014) heeft Ed Oomes een gastcolumn geschreven met als titel: ‘De vanzelfsprekendheid van de voorbije dag‘.
Hierin beschrijft Ed drie trends die volgens hem de komende tijd een steeds grotere rol gaan spelen: Black Swans, impactgebied, continuïteit vitale infrastructuur.


‘Mensen zijn het goud van de organisatie’. Lisette Geel heeft een nieuwsbrief geschreven met daarin een interview met Rizoomes: http://bloglisettegeel.wordpress.com/2014/01/06/mensen-zijn-het-goud-van-de-organisatie/

In het Vakblad Arbo van november 2013 heeft Ed Oomes een gastcolumn geschreven met als titel: Brand, buren en bedrijfscontinuïteit.

Lectorale rede
In de tijd dat Ed Oomes lector was heeft hij een lectorale rede geschreven: lectorale_rede_ed_oomes.

Rapporten
Ed Oomes heeft onderdeel uitgemaakt van de onderzoekscommissie Helsloot. Deze commissie heeft onderzoek gedaan naar de brand in De Punt. Op basis van dit onderzoek is het eindrapport ‘Evaluatie van de brand in De Punt op 9 mei 2008’ verschenen:  Rapport brand De Punt

Overige publicaties

Arbeidsveiligheidsysteem Nibra Jaarboek 2000
De ringbaard van de professor
Leiding bij bedrijfshulpverlening 2003
Leren is ook verhalen vertellen 2009
Pleidooi voor ook barmhartigheid 2003