Brandweercanon

“Why should we look at the past, in order to prepare for the future? Because there’s nowhere else to look.”

James Burke, Connections.

De Brandweercanon is een instrument om te voorkomen dat de brandweer een vergetende organisatie wordt. Dat we de lessen uit belangrijke gebeurtenissen en incidenten kwijt raken en pas weer tegen komen als we er opnieuw tegen aan lopen. Met al het onnodig leed en schade er bij. Daarom kijken we dus terug, om beter voorbereid te zijn op de toekomst. En proberen we de belangrijke gebeurtenissen en verhalen vast te leggen in een collectief bewustzijn, dat we de Brandweercanon noemen.

Geschiedenis is een rizoom
Geschiedenis is niet iets ouds van vroeger, het wordt dagelijks vers opnieuw gemaakt. Elke dag komt er een nieuwe gisteren bij. En elke dag kan een nieuwe ervaring het belang van het verleden in een ander daglicht zetten, waardoor belangrijke zaken opeens toch onbelangrijk worden en andersom.

Deze foto van Andre Kertesz is uit 1972 en laat een omineus WTC zien, dat door de gebeurtenissen van 9/11 opeens een hele andere betekenis krijgt dan het oorspronkelijk had.

Geschiedenis ligt dus nooit helemaal vast en blijft mee veranderen met de manier waarop wij veranderen. Er gebeuren allerlei zaken tegelijkertijd, die elkaar beïnvloeden en op hun beurt nieuwe gebeurtenissen veroorzaken. Tussen al die gebeurtenissen bestaan zwakkere of sterkere connecties, die gezamenlijk kunnen opbouwen tot een rizoom. Geschiedenis is een rizoom.

Op deze pagina proberen we de geschiedenis van de brandbestrijding inzichtelijk te maken. Klik op de onderstaande blokken en je vindt allerlei vormen van informatie over het verleden van de brandweer.

(Deze pagina wordt niet meer actief bijgehouden)

Incidenten tijdlijn              incidententijdlijn-300x270
 De brandweer canon

logo brandweercanon

         Brandweer bioscoop
brandweerbioscoop                     
 Blogs over de Brandweercanon
brandweerkanon