Leestijd: 4 minuten

Op 3 juli 2014 kwam het twitteraccount van @Brandweercanon in de lucht. Het idee was om elke dag een tweet te plaatsen over een significante brand uit de geschiedenis: De Brand van de dag.

Dankzij Internet en de Rizoomotheek zou dat toch niet al te veel moeite hoeven kosten, dachten wij. “En zo bouwden zij al tweetend een canon op.”

We zagen het al helemaal voor ons.

Strabrechtse Heide

Strabrechtse Heide

De eerste Brand van de Dag vinden was geen al te groot probleem: op 3 juli 2010 werd er brand op de Strabrechtse heide geblust. Een compagniebrand, zo zei van Gijzel. De Burgemeester van Eindhoven lichtte één en ander persoonlijk toe op youtube.

Er bleek 150 hectare in de brand te staan, een oppervlakte vergelijkbaar met 300 voetbalvelden. De brandweer had 5 pelotons ingezet met 150 mensen, blushelicopters en de crashtenders van defensie.

Maar vooral had men last van de ramptoeristen, zei de Burgemeester en hij riep iedereen op vooral weg te blijven.  Wat ons betreft een exemplarisch voorbeeld van hoe natuurbrandbestrijding in Nederland tegenwoordig wordt aangepakt en een mooie eerste Brand van de Dag.

Sherry Netherland Hotel

Ook op 4 juli hadden we een tweet van een indrukwekkende brand. Weliswaar niet uit Nederland, maar met zo’n naam is de brand in het Sherry Netherland Hotel ook een beetje Nederlands te noemen.

Sherry Netherlands Fire

Het verloop van de brandbestrijding in 1927 riep zulke vragen op over brandbestrijding in high rise buildings dat het wat ons betreft toch een canonwaardige brand is.

Vanwege de bouw bleken de liften het niet te doen. Ook de stijgleidingen waren nog niet operationeel, zodat de brandweer feitelijk niets kon uitrichten.

Uiteindelijk ging de brand vanzelf uit wegens gebrek aan brandstof, maar de top van het gebouw was verloren en moest worden herbouwd. Desondanks werd het hotel op tijd geopend. Het wordt heden ten dage beschouwd als één van de mooiste wolkenkrabbers van New York. Met een mooi verhaal en een eervolle vermelding als Tweede Brand van de Dag van de brandweercanon.

Rammonitor de Adder

Op 5 juli bleek het al een stuk ingewikkelder te zijn om een interessante derde Brand van de Dag te vinden. Wel bleek op die dag in 1875 de rammonitor ‘De Adder’ te zijn vergaan. Alle 66 opvarenden kwamen daarbij om het leven.

Adder_in_actie

Er volgden diverse onderzoeken waaruit bleek dat het niet goed gesteld was met de Nederlandse Marine. Uiteindelijk werd daarom in 1883 de Koninklijke Vereniging van Marine Officieren opgericht om de kwaliteit van de marine te verbeteren. De KVMO bestaat nog steeds en is inmiddels de oudste beroepsvereniging van Nederland.

Ook de kustwacht is opgericht naar aanleiding van het vergaan van de Adder. Dat maakte de Adder eigenlijk wel tot een canonwaardig incident, zo vonden wij, en de tweet werd geplaatst.

Zo werd op 5 juli 2014, twee dagen na het begin van de Brand van de dag, de scope verbreed naar het Incident van de Dag. De canon had nu al geschiedenis gemaakt.

Wat we ook merkten na de eerste dagen incidenten zoeken is dat er zo ontzettend veel interessante verhalen op internet staan. Het is eigenlijk zonde om die niet onder een breder publiek bekend te maken.

Je kan dus vanaf nu regelmatig blogs op Rizoomes vinden waarin we op een paar interessante gebeurtenissen dieper ingaan. Indien mogelijk met verwijzingen naar andere websites als achtergrondinformatie.

Zoals dit blog van vandaag over de eerste Incidenten van de Dag op @Brandweercanon. Brand op de Strabrechtse Heide 2010, het Sherry Netherland in 1927 en het vergaan van de rammonitor de Adder.

Benieuwd wat er morgen allemaal gebeurd is in het verleden.


Kijk ook eens in de Brandweerbioscoop voor linken naar filmpjes over de brandweer en incidenten.

Naschrift 22 december 2022

Het Incident van de Dag heeft het ruim twee jaar volgehouden op het twitteraccount @Brandweercanon. Nog een derde jaar alle incidenten tweeten zat er niet in. Sowieso liep de Brandweercanon als project na zo’n drie jaar wel af. Voor een slag dieper was een professionalisering noodzakelijk die je niet in je vrije tijd er even bij kan doen. Daarvoor is binnen Brandweer Nederland uiteindelijk geen interesse geweest.

Veel van de input uit de canon is later wel opgenomen in het Museum of Accidents. Het verhaal van de Adder vond ik zelfs zo interessant dat ik er uiteindelijk een blog aan gewijd heb. Om te blijven herinneren.

Precies daarom is dit blog ook redactioneel opgeknapt. De tekst is inhoudelijk hetzelfde gebleven.