depuntrapport_verkennend_onderzoek_brand_de_punt_18-6-2008