Leestijd: 2 minuten

Brandweerorganisatie is een serie blogs over het organiseren van de incidentbestrijding aan de hand van onderliggende modellen. Ik heb twee van die onderliggende concepten verder uitgewerkt: De vergevingsgezinde infrastructuur en de sturingsdriehoek.

Vergevingsgezinde Infrastructuur

De kerngedachte achter vergevingsgezinde infrastructuur is de organisatie zo vorm geven, dat een fout van een medewerker niet direct fatale gevolgen heeft. Als uitgangspunt is gekozen voor de functionaliteiten van een zorgsysteem die het menselijk falen moet voorkomen en verzachten. Het menselijk falen dat zich onder andere uit in tunnelvisie, task saturation, planfixation, blindzicht en tijdscompressie.

Die functionaliteiten moeten op hun beurt door middel van concrete maatregelen in de praktijk verder worden ingevuld. Zo functioneert het kwadrantenmodel bijvoorbeeld als een stopbord, maar ook als een richtingaanwijzer. De veiligheidsofficier is een controlelampje en tijdige opschaling ondersteunt de functionaliteit van de stoeptegel.

De Sturingsdriehoek

In mijn lectorale rede heb ik een organisatiemodel geïntroduceerd – de sturingsdriehoek – dat als basis voor de brandweer kan dienen om de nieuwe risico’s in onze veranderende samenleving te helpen bestrijden.

De sturingsdriehoek is een model dat gebruikt kan worden om op organisatorisch niveau de juiste maatregelen te nemen, door het beschrijven van standaards en standaardafwijkingen en die te koppelen aan de juiste procedures en juiste leiderschapsstijl. In onderstaande artikelen worden de uitgangspunten en principes achter de sturingsdriehoek nader toegelicht.