Terneuzen

Korte omschrijving incident Terneuzen

Datum  12 maart 2008
Locatie en type object  Kanaal van Gent naar Terneuzen
Type incident  Duikongeval brandweerduiker
Bijzonderheden
  • Duiker van Brandweer Terneuzen is om het leven gekomen bij een niet-spoedeisende duik. Ging om een duik naar een voertuig dat waarschijnlijk al enkele weken in het water lag.
  • Uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid blijkt dat het duikteam Terneuzen onvoldoende rekening heeft gehouden met de specifieke (weers)omstandigheden van de duik en de daarmee gepaard gaande risico’s. De brandweer Terneuzen heeft de duiktaak op zich genomen zonder dat de organisatie van het brandweerduiken op orde was. Het gaat daarbij onder andere om tekortkomingen ten aanzien van de risicoaanpak en de geoefendheid.
  • Terneuzen is sinds 2001 het derde duikongeval (2001 Kernhaven Utrecht, 2007 Urk). De Onderzoeksraad maakt in haar rapport een analyse van de overeenkomsten van deze duikongevallen: Analyse duikongevallen door Onderzoeksraad.
  • Landelijk worden na dit derde duikongeval een aantal stappen ondernomen: 2008 gezamenlijke systeembeschouwing IOOV en NVBR (notitie: Veiligheid brandweerduiken beschouwd), 2009 start NVBR traject Verbetering veiligheid waterongevallenbestrijding, 2010 wordt de Visie waterongevallenbeheersing Brandweer vastgesteld, 2013 wordt de werkinstructie vastgesteld (deze vervangt de leidraad).

Meer informatie
Rapport Onderzoeksraad
Reactie BZK op rapport Onderzoeksraad

Landelijk beleid en notities
– NVBR: Leidraad Bestrijding waterongevallen door de brandweer (is vervallen en vervangen door de werkinstructie)
Visie Waterongevallenbeheersing Brandweer 2010 – 2014
– Brandweer Nederland: ‘Werkinstructie: Werken onder overdruk brandweer’
Veiligheid brandweerduiken beschouwd (rapport van Inspectie OOV en NVBR)
– Arbeidsinspectie Inspectierapport 2009 risico’s bij duiken door de brandweer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *